มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

มาตรฐานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

มาตรฐานเพิ่มเติม…

ระบบประเมินตัวเองออนไลน์ >>

VDO ที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะ […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้สอนต้นแบบระดับอาเซียน (Master Trainer)

และผู้ประเมินต้นแบบระดับอาเซียน (Master Assessor) ในแผนกธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agencies) และแผนกปฎิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operation)

ขอเชิญรับชมภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่อง ‪Love En Route ‪‎เส้นทางรัก‬ 2 ความรักทำให้เราออกเดินทาง